Powrót

Rekordy dla Arkuszewski WojciechZ116902

Głos niepodległości / teksty zebr. i oprac. Justyna Błażejowska ; Wojciech Arkuszewski [i in.]. - Kraków : Biały Kruk, 2016. - 431 s. : il. ; 26 cm

ISBN 978-83-7553-215-9

[000136470]

C17843 C17844

Państwo dla obywateli : plan rządzenia 2005-2009 / [kier. merytoryczne Jan Rokita i Stefan Kawalec ; aut. Wojciech Arkuszewski i in.]. - Warszawa : Fund. Inst. Państwa i Administracji, 2005. - 263 s. ; 30 cm

[000098416]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]