Powrót

Rekordy dla Ambroży Katarzyna Smędzik Zobacz: Smędzik-Ambroży KatarzynaB129039

Dylematy wspólnej polityki rolnej w świetle doświadczeń lat 2007-2013. Seminarium. 2013 (Bruksela)

Dylematy wspólnej polityki rolnej w świetle doświadczeń lat 2007-2013 : seminarium studencko-asystenckie, Parlament Europejski, Bruksela, grudzień 2013 / pod red. nauk. Andrzeja Czyżewskiego, Katarzyny Smędzik-Ambroży ; Biuro Poselskie Andrzeja Grzyba posła do Parlamentu Europejskiego. - Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorska Szk. Wyższa w Bydgoszczy, 2013. - 299 s. : wykr. ; 25 cm

ISBN 978-83-89914-68-2

[000120472]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]