Powrót

Rekordy dla Agnew JeremyZ103747

McDermott Kevin

The Comintern : a history of international communism from Lenin to Stalin / Kevin McDermott and Jeremy Agnew. - Basingstoke : Macmillan, 1996. - 304 s. ; 22 cm

ISBN 0-333-55284-9

[000004225]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]