Powrót

Rekordy dla Adamus Jan (1896-1962)P710

Adamus Jan (1896-1962)

Z badań nad dzierżeniem w polskiem prawie średniowiecznem / Jan Adamus. - Lwów : nakł. Redakcji, 1933. - 105, [1] s. ; 24 cm. - (Pamiętnik Historyczno-Prawny ; t. 12, z. 5)

[000141590]

P710

Adamus Jan (1896-1962)

Zastaw w prawie litewskiem XV i XVI wieku / Jan Adamus. - Lwów : nakł. Redakcji, 1925. - 141, [1] s. ; 24 cm. - (Pamiętnik Historyczno-Prawny ; t. 1, z. 7)

[000141417]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]