Powrót

Rekordy dla Arkuszewski AntoniB97530.1 B97530.2 B77656.1 B77656.2 B77656.3 B77656.4 B77656.5 B77656.6 B77656.7 B77656.8 B77656.9

Ziemianie polscy XX wieku : słownik biograficzny / [kom. red. Antoni Arkuszewski i in. ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk]. Cz. 1-9. - Warszawa : Wydaw. Arbor DiG, 1992-2010. - 9 t. (wiele liczb.) : il. ; 25 cm. - (Archiwum Rodziny Polskiej i Obcej ; t. 3)

ISBN 83-85490-05-1

[000012114]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]