Powrót

Rekordy dla Aranowska ElżbietaB107489

Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Józefowi Kozieleckiemu / pod red. Elżbiety Aranowskiej i Maryli Goszczyńskiej. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2006. - 361 s. : portr., wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-7383-211-4

[000080188]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]