Powrót

Rekordy dla Antonowicz DominikB98973 BSE6465#ubytek

Antonowicz Dominik

Funkcjonowanie sektora publicznego : brytyjska perspektywa / Dominik Antonowicz. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - 128 s. ; 21 cm

ISBN 83-7322-741-5

[000066530]

B134483

Antonowicz Dominik

Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją : polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian / Dominik Antonowicz. - Toruń : UMK, 2015. - 417 s. ; 23 cm

ISBN 978-83-231-3458-9

[000131613]

B103250

Antonowicz Dominik

Uniwersytet przyszłości : wyzwania i modele polityki / Dominik Antonowicz ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Inst. Spraw Publicznych, 2005. - 200 s. ; 24 cm

ISBN 83-89817-40-3

[000073470]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]