Powrót

Rekordy dla Andersen VictorZB48444

Nollau Günter

Russia's south flank : soviet operations in Iran, Turkey and Afghanistan / Günter Nollau and Hans Jürgen Wiehe ; transl. by Victor Andersen. - New York : Praeger, 1963. - VI, 171 s. ; 22 cm

[000054216]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]