Powrót

Rekordy dla Ambrożuk DorotaB132137

Wesołowski Krzysztof

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) : komentarz / Krzysztof Wesołowski, Dorota Ambrożuk, Daniel Dąbrowski. - [Stan prawny na 15 kwietnia 2015 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2015. - 489 s. ; 21 cm. - (Praktyczne Komentarze Lex / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-264-8205-2

[000126571]

B128662

Ambrożuk Dorota

Prawo przewozowe : komentarz / Dorota Ambrożuk, Daniel Dąbrowski, Krzysztof Wesołowski. - [Stan prawny na 24 lutego 2014 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2014. - 564 s. ; 21 cm. - (Praktyczne Komentarze Lex / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-264-3243-9

[000119514]

B118577

Ambrożuk Dorota

Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek / Dorota Ambrożuk. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - 285 s. ; 21 cm. - (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392)

ISBN 978-83-264-0610-2

[000100443]

B134463

Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława Gnela, Kinga Michałowska ; aut. Dorota Ambrożuk [i in.]. - Warszawa : Beck, 2016. - 317 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-255-7855-8

[000131430]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]