Powrót

Rekordy dla Antonowicz-Bauer LucynaB91546

Antonowicz-Bauer Lucyna

Słownik turecko-polski, polsko-turecki / Lucyna Antonowicz-Bauer, Aleksander Dubiński. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1983. - 478 s. ; 22 cm

ISBN 83-214-0062-0

[000025194]

B86087

Antonowicz-Bauer Lucyna

Słownik turecko-polski, polsko-turecki / Lucyna Antonowicz-Bauer, Aleksander Dubiński. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1997. - 494 s. ; 22 cm

ISBN 83-214-0811-7

[000045039]

B114880

Antonowicz-Bauer Lucyna

Słownik turecko-polski, polsko-turecki / Lucyna Antonowicz-Bauer, Aleksander Dubiński. - [Wyd. 4]. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 2008. - 494 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-214-0811-8

[000093277]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]