Powrót

Rekordy dla Ambrożek MateuszB138678

Europa dwóch prędkości : aspekty prawne, polityczne i gospodarcze / oprac. wspólne M. Ambrożek [i in.]. - [Stan prawny na dzień 1.06.2017 r.]. - Warszawa : Wydaw. Think & Make, 2017. - [4], 497 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-947949-1-0

[000141512]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]