Powrót

Rekordy dla Adamski Władysław W.B69391

Interesy i konflikt : studia nad dynamiką struktury społecznej w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Władysława Adamskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1990. - 239 s. ; 21 cm

ISBN 83-04-03362-3

[000010777]

B70322 BSE457#ubytek

Polacy '90 : konflikty i zmiana : (raport z badań empirycznych) / zespół aut. Władysław Adamski [i in. ; red. nauk. W. Adamski, Andrzej Rychard, Edmund Wnuk-Lipiński] ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN. Zespół Badań Europy Wschodniej. - Warszawa : Oficyna Graficzno-Wydaw. Typografika, 1991. - 188 s. : tab. ; 25 cm

[000010781]

B72423 BSE1100#ubytek

Societal conflict and systemic change : the case of Poland 1980-1992 / ed. by Władysław W. Adamski. - Warsaw : Inst. Filozofii i Socjologii PAN, 1993. - 284 s. ; 24 cm

ISBN 83-85194-66-5

[000001796]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]