Powrót

Rekordy dla Adamczyk TomaszB120218

"Caritas in veritate" zasadą polityki społecznej : refleksje na kanwie encykliki Benedykta XVI o integralnym rozwoju ludzkim / red. Tomasz Adamczyk, Jan Mazur ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Polityki Społecznej i Etyki Politycznej. - Lublin : KUL, 2011. - 338 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7702-210-8

[000103691]

B135172

Oblicza współczesnej biedy / red. Stanisław Fel, Tomasz Adamczyk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. - Lublin : KUL, 2015. - 243 s. ; 21 cm. - (Spotkania Naukowe Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej, ISSN 1734-2090 ; t. 11)

ISBN 978-83-8061-166-5

[000133427]

B127485.1.1 B127485.1.2 BSE11324 BSE11326

System prawa karnego procesowego / red. nauk. Piotr Hofmański ; aut. Tomasz Adamczyk [i in.]. T.1, cz. 1-2 : Zagadnienia ogólne. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. - 2 cz.(830 ; 821 s.) ; 24 cm

ISBN 978-83-278-0079-4

[000117016]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]