Powrót

Rekordy dla Arkuszewska Aneta Zobacz: Arkuszewska Aneta MałgorzataB129455

Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego. 2013 (Katowice-Kocierz)

Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 września 2013 r.) / red. nauk. Krystian Markiewicz, Andrzej Torbus ; aut. Aneta M. Arkuszewska [i in.]. - Warszawa : Beck, 2014. - LXXXIV, 902 s., [3] k. tabl. : fot. ; 24 cm

ISBN 978-83-255-6224-3

[000121186]

B119157

Arkuszewska Aneta Małgorzata

Referendarz sądowy w postępowaniu cywilnym / Aneta Małgorzata Arkuszewska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - 342 s. ; 21 cm. - (Monografie Lex / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392)

ISBN 978-83-264-1368-1

[000101437]

B110914

Sądy polubowne i mediacja / pod red. Jana Olszewskiego ; Aneta Arkuszewska [i in.]. - Warszawa : Beck, 2008. - XII, 379 s. ; 22 cm. - (Prawo Sądowe)

ISBN 978-83-7483-858-0

[000086471]

B139393

Sporządzanie umów elektronicznych : komentarz praktyczny, wzory umów, orzecznictwo / Jacek Gołaczyński (red.) ; Aneta Arkuszewska [i in.]. - Warszawa : Beck, 2017. - XXXIX, [1], 453 s. ; 21 cm. - (Metodyki Becka)

ISBN 978-83-255-9873-0

[000142827]

B139292

Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym / red. nauk. Jakub M. Łukasiewicz, Aneta M. Arkuszewska, Anna Kościółek. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2017. - 559 s. ; 23 cm

ISBN 978-83-8019-619-3

[000142707]

B129034

Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych / red. nauk. Aneta M. Arkuszewska, Jerzy Plis. - [Stan prawny na 1 czerwca 2014 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2014. - 219, [4] s. ; 24 cm. - (Biblioteka Sądowa / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-264-3282-8

[000120454]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]