Powrót

Rekordy dla Anioł WłodzimierzB120578 BSE10247

Europa socjalna : iluzja czy rzeczywistość? / red. nauk. Włodzimierz Anioł, Maciej Duszczyk, Piotr W. Zawadzki ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej. - Warszawa : Aspra-Jr, 2011. - 372 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7545-267-9

[000104218]

B98240

Anioł Włodzimierz

Europejska polityka społeczna : implikacje dla Polski / Włodzimierz Anioł ; Inst. Polityki Społecznej Uniw. Warszawskiego. - Warszawa : Aspra-Jr, 2003. - 271 s. ; 21 cm

ISBN 83-88766-74-0

[000065452]

B80852 BSE2953

Anioł Włodzimierz

Europejski fin de siecle : przeobrażenia struktur międzynarodowych / Włodzimierz Anioł ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 1996. - 186 s. ; 21 cm

ISBN 83-85838-77-5

[000020459]

B75282

Anioł Włodzimierz

Migracje międzynarodowe a bezpieczeństwo europejskie / Włodzimierz Anioł. - Warszawa : Inst. Studiów Politycznych PAN, 1992. - 61 s. ; 24 cm

ISBN 83-85479-24-4

[000007461]

A21863 ZB96543

Anioł Włodzimierz

Narody Zjednoczone wobec problemów społecznych / Włodzimierz Anioł. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1988. - 238 s. ; 20 cm

ISBN 83-05-11770-7

[000055287]

B134897

Nowa opiekuńczość? : zmieniająca się tożsamość polityki społecznej / [aut.] Włodzimierz Anioł [i in.]. - Toruń : UMK, 2015. - 195 s. ; 23 cm

ISBN 978-83-231-3517-3

[000132728]

B95490

Anioł Włodzimierz

Paradoksy globalizacji / Włodzimierz Anioł ; Inst. Polityki Społecznej Uniw. Warszawskiego. - Warszawa : Inst. Polit. Społ. UW, 2002. - 357 s. ; 21 cm

ISBN 83-88766-44-9

[000015558]

B79067

Anioł Włodzimierz

Poland's migration and ethnic policies : European and German influences / by Wlodek Aniol. - Warsaw : Friedrich-Ebert-Stiftung, 1996. - 74 s. ; 24 cm

ISBN 83-86088-39-7

[000016626]

A26321 A26319 A26320 BSE6436

Anioł Włodzimierz

Polityka socjalna Unii Europejskiej / Włodzimierz Anioł. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. - 174 s. ; 19 cm. - (Unia Europejska / Wydawnictwo Sejmowe)

ISBN 83-7059-649-5

[000067071]

B63786

Polityka społeczna : wybór tekstów teoretycznych / wybór i oprac. Włodzimierz Anioł [i in.] ; Uniwersytet Wraszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Polityki Społecznej. Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych. - Warszawa : Centr. Ośr. Metodyczny Studiów Nauk Polit. UW, 1984. - 212 s. ; 21 cm

[000032935]

B129109

Polityka społeczna - kontynuacja i zmiana : z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin Profesora Antoniego Rajkiewicza naszego Honorowego Przewodniczącego / kom. red. Józef Orczyk [i in.] ; aut. Włodzimierz Anioł [i in.] ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. - Warszawa : Inst. Pracy i Spraw Socjalnych, 2012. - 326 s., [1] k. tabl. : portr. ; 24 cm. - (Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

ISBN 9788361125648

[000120612]

PO783.1983.15

Anioł Włodzimierz

Polityka społeczna w działalności ONZ / Włodzimierz Anioł. - Warszawa : Inst. Pracy i Spraw Socjalnych, 1983. - 136 s. : wykr. ; 24 cm. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 15 (200))

[000024851]

B125136

Anioł Włodzimierz

Szlak Norden : modernizacja po skandynawsku / Włodzimierz Anioł. - Warszawa : Dom Wydaw. Elipsa, 2013. - 277 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-7151-943-7

[000112738]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]