Powrót

Rekordy dla Ambrozik WiesławB97151

Młodociani mordercy : studia nad agresją i zbrodnią : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Ambrozika i Floriana Zielińskiego ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Studiów Edukacyjnych. - Poznań : Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk, 2003. - 178 s. ; 24 cm. - (Prace Komisji Socjologicznej / Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk. Wydz. Historii i Nauk Społecznych, ISSN 1230-2198 ; t. 3)

ISBN 83-7063-389-7

[000064538]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]