Powrót

Rekordy dla Alonso SoniaB120468

The future of representative democracy / ed. by Sonia Alonso, John Keane, Wolfgang Merkel ; with the collab. of Maria Fotou. - Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2011. - XIV, 307 s. ; 23 cm

ISBN 978-0-521-17703-0

[000103087]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]