Powrót

Rekordy dla Agijewiec SwietłanaB113166 BSE9023

Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji / pod red. Waleriana Sanetry ; aut. Swietłana Agijewiec [i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. - 322 s. ; 21 cm. - (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392)

ISBN 978-83-7601-605-4

[000090233]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]