Powrót

Rekordy dla Adamski Władysław RomanA24134

Adamski Władysław Roman

Co w nas siedzi / Władysław Roman Adamski. - Warszawa : Biuro Parlamentarne, 1996. - 139 s. ; 18 cm

ISBN 83-905871-0-6

[000011445]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]