Powrót

Rekordy dla Adamczyk SylwiaB123331 BSE10633

Dyrektywa VAT : polska perspektywa / red. nauk. Roman Namysłowski, Dorota Pokrop ; Sylwia Adamczyk [i in.]. - Stan prawny: 1 kwietnia 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 884 s. ; 24 cm. - (Komentarz Lex)

ISBN 978-83-264-3893-6

[000109391]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]