Powrót

Rekordy dla Astramowicz-Leyk TeresaB109594

Mały słownik politologii / pod red. Stefana Opary i Zespołu ; [aut. Teresa Astramowicz-Leyk i in.]. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2007. - 207 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-7441-780-8

[000084321]

B113590

Astramowicz-Leyk Teresa

Międzynarodowe systemy ochrony praw i wolności człowieka / Teresa Astramowicz-Leyk. - Olsztyn : Olsztyńska Szk. Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2009. - 425 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-89067-51-7

[000091341]

B130209

Astramowicz-Leyk Teresa

Od idei pracy organicznej do społeczeństwa obywatelskiego : przekaz międzypokoleniowy na przykładzie rodu Kulerskich / Teresa Astramowicz-Leyk. - Olsztyn : Inst. Nauk Polit. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2013. - 540 s., [40] s. tabl. : il. ; 24 cm

ISBN 978-83-89559-37-1

[000122826]

B129851

Polska - 25 lat po wyborach czerwcowych : konsekwencje dla sytuacji wewnętrznej i pozycji międzynarodowej / pod red. Teresy Astramowicz-Leyk, Waldemara Tomaszewskiego. - Olsztyn : Uniw. Warmińsko-Mazurski, 2014. - 204 s. ; 24 cm

ISBN 978-8389-559-46-3

[000121479]

B131101

Polska - 25 lat transformacji systemowej : polityka, gospodarka, bezpieczeństwo / pod red. Teresy Astramowicz-Leyk, Waldemara Tomaszewskiego. - Olsztyn : Uniw. Warmińsko-Mazurski. Inst. Nauk Politycznych, 2014. - 235 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-89559-47-0

[000124286]

B136762

Samorząd terytorialny we współczesnej Europie : teoria i praktyka funkcjonowania / pod red. Teresy Astramowicz-Leyk, Arkadiusza Żukowskiego. - Olsztyn : Uniw. Warmińsko-Mazurski. Inst. Nauk Politycznych, 2016. - 276 s. ; 24 cm + CD-ROM

ISBN 978-83-89559-72-2

[000137389]

B107892

Astramowicz-Leyk Teresa

Wiktor Kulerski (1865-1935) : polityk - wydawca - dziennikarz / Teresa Astramowicz-Leyk. - Toruń : Dom Wydaw. Duet, 2006. - 273 s. : fot. ; 24 cm

ISBN 978-83-89706-80-5

[000081296]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]