Powrót

Rekordy dla Anioł Hanna Rubinkowska Zobacz: Rubinkowska-Anioł HannaB136683

Rubinkowska-Anioł Hanna

Etiopia pomiędzy tradycją a nowoczesnością : symbolika koronacji Cesarza Etiopii Hajle Syllasje I / Hanna Rubinkowska-Anioł. - Warszawa : Dom Wydaw. Elipsa, 2016. - 204 s., [14] s. tabl. : il. ; 24 cm. - (Języki i Kultury Afryki ; t. 3)

ISBN 978-83-8017-115-2

[000136990]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]