Powrót

Rekordy dla Ambrozik Ewa Solarczyk Zobacz: Solarczyk-Ambrozik EwaB99601

Solarczyk-Ambrozik Ewa

Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej : między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi / Ewa Solarczyk-Ambrozik ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : UAM, 2004. - 246 s. ; 24 cm. - (Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 119)

ISBN 83-232-1368-2

[000067651]

B62966

Solarczyk-Ambrozik Ewa

Społeczne czynniki kształtowania się postaw robotników wobec pracy w zakładzie przemysłowym / Ewa Solarczyk-Ambrozik. - Poznań : UAM, 1982. - 145 s. ; 24 cm. - (Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8225 ; nr 10)

[000037591]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]