Powrót

Rekordy dla Adamski WładysławA18546

Adamski Władysław

Dwa pokolenia pracowników przemysłu / Władysław Adamski. - Warszawa : Inst. Wydaw. CRZZ, 1980. - 187 s. : tab. ; 20 cm. - (Biblioteka Wiedzy o Klasie Robotniczej)

ISBN 83-202-0073-3

[000023882]

B130494

Fenomen "Solidarności" i zmiana ustroju : Polacy 1980-2011 / pod red. Władysława Adamskiego. - Warszawa : Inst. Filozofii i Socjologii PAN, 2014. - 544 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7683-085-8

[000122138]

A16857

Mead Margaret

Kultura i tożsamość : studium dystansu międzypokoleniowego / Margaret Mead ; przeł. [z ang.] Jacek Hołówka ; wstępem opatrzył Władysław Adamski. - Warszawa : PWN, 1978. - XXVII, [1], 148, [1] s., [1] k. tabl. : 1 fot., err. ; 20 cm. - (Biblioteka Socjologiczna)

[000044167]

B65352.2

Podziały społeczne i perspektywy reform systemowych. - Warszawa : Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, 1986. - 828, 32 s. : tab. ; 21 cm. - (Raport z badania Polacy '84 : dynamika konfliktu i konsensusu : praca zbiorowa ; cz. 2 / pod red. Władysława Adamskiego ; Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW)

[000033911]

B61768

Polacy 80 : wynik badań ankietowych / zesp. aut.: Władysław Adamski, [i in.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. - Warszawa : Inst. Filozofii i Socjologii PAN, 1981. - 166 s. : tab. ; 21 cm

[000037253]

A26164 A24404 BSE2936#ubytek Z103546

Polacy '81 : postrzeganie kryzysu i konfliktu : praca zbiorowa / pod red. Władysława Adamskiego. - Warszawa : Inst. Filozofii i Socjologii PAN, 1996. - 273 s. ; 20 cm

ISBN 83-86166-68-1

[000020171]

B83840 BSE3647#ubytek Z104453

Polacy '95 : aktorzy i klienci transformacji : praca zbiorowa / pod red. Władysława Adamskiego ; Inst. Filozofii i Socjologii PAN. - Warszawa : Inst. Filozofii i Socjologii PAN, 1998. - 405 s. ; 20 cm

ISBN 83-87632-04-X

[000039147]

B65352.3

Jasiewicz Krzysztof (1949-)

Polacy'84 z półtorarocznej perspektywy : raport wstępny z badania "Opinie Polaków - jesień 85" / Krzysztof Jasiewicz. - Warszawa : Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, 1986. - 83 s. : tab. ; 21 cm. - (Raport z badania Polacy '84 : dynamika konfliktu i konsensusu ; Suplement)

[000033913]

B65352.1

Społeczne wymiary kryzysu i konfliktu. - Warszawa : Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, 1986. - IX, 457 s. : tab. ; 21 cm. - (Raport z badania Polacy '84 : dynamika konfliktu i konsensusu : praca zbiorowa ; cz.1 / pod red. Władysława Adamskiego ; Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW)

[000033906]

Z108655

Structural change and modernization in post-socialist societies / Władysław Adamski, Pavel Machonin, Wolfgang Zapf (eds.) ; with the collab. of Jan Delhey. - Hamburg : Krämer, 2002. - 344 s. : wykr. ; 21 cm. - (Beiträge zur Osteuropaforschung ; Bd. 7)

ISBN 3-89622-055-1

[000066094]

B59701

Adamski Władysław

Szanse zdobywania wykształcenia w Polsce : polityka społeczna a determinanty strukturalne i kulturowe : raport z badań / Władysław Adamski, Krzysztof Zagórski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. - Warszawa : [Inst. Filozofii i Socjologii PAN], 1979. - 56 s. : tab. ; 21 cm

[000023883]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]