Powrót

Rekordy dla Adamczyk StanisławB63046 ZB69290

Pół wieku pamiętnikarstwa / wybór i oprac. cz. I, II, III Stanisław Adamczyk, Stanisław Dyksiński, Franciszek Jakubczak, słowo wstępne oraz wybór i oprac. cz. IV F. Jakubczak. - Warszawa : Ludowa Spółdz. Wydaw., 1971. - 387 s. ; 24 cm

[000048950]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]