Powrót

Rekordy dla Arszułowicz MarekB122671

Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki / red. nauk. Wojciech Gasparski ; aut. Marek Arszułowicz [i in.]. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2012. - 580 s. ; 24 cm. - (Wydawnictwa Profesjonalne PWN)

ISBN 978-83-01-16890-2

[000108120]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]