Powrót

Rekordy dla Arkusz AleksandraZ112267

Arkusz Aleksandra

Obywatele polscy w obozie NKWD-MWD ZSRR nr 178-454 w Riazaniu w latach 1944-1947 / Aleksandra Arkusz. - Kraków : Tow. Wydaw. Historia Iagellonica, 2010. - 484 s., [8] k. tabl. : il. ; 24 cm. - (Studia z Historii XX Wieku ; t. 9)

ISBN 978-83-62261-05-5

[000097253]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]