Powrót

Rekordy dla Alexander NadjaB109806

Global trends in mediation / ed. by Nadja Alexander. - 2nd ed. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2006. - XXVIII, 479 s. ; 24 cm

ISBN 90-411-2571-X

[000084833]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]