Powrót

Rekordy dla Albrycht IzabelaB122056

Gaz niekonwencjonalny - szansa dla Polski i Europy? : analiza i rekomendacje / Izabela Albrycht [i in.]. - Kraków : Inst. Kościuszki, 2011. - 205 s. : rys. ; 24 cm

ISBN 978-83-931093-4-0

[000107206]

B118214

Partnerstwo Wschodnie w kontekście Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i agendy Grupy Wyszehradzkiej / red. Izabela Albrycht ; Instytut Kościuszki. Instytut Integracji Europejskiej. - Kraków : Inst. Kościuszki, [2009]. - 64 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-924279-9-5

[000099849]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]