Powrót

Rekordy dla Adamczyk Patrycja Jakóbczyk Zobacz: Jakóbczyk-Adamczyk PatrycjaB125277

Polska a Hiszpania : z dziejów koegzystencji dwóch narodów w XX wieku / pod red. Marka Białokura i Patrycji Jakóbczyk-Adamczyk. - Toruń : Dom Wydaw. Duet, 2012. - 294 s. ; 23 cm

ISBN 978-83-62558-17-9

[000112856]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]