Powrót

Rekordy dla Abbott Wilfrid SymesA515

Morrison Henry

Parliament : what it is and how it works / by Henry Morrison and Wilfrid S. Abbott ; with a forew. by the Right Hon. Sir John Simon. - London : Pitman, 1934. - 84 s. ; 19 cm

[000104637]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]