Powrót

Rekordy dla Arski StefanB24695

Szembek Jan

Dziennik Szembeka : dokument polityki sanacyjnej / przeł. i oprac. Zygmunt Kałużyński ; wstęp Stefana Arskiego. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1954. - 109, [1] s. ; 20 cm

[000042434]

B108410

Arski Stefan

The new Polish-German border : safeguard of pace / by Stefan Arski. - Washington : Polish Embassy, 1947. - 63 s. : il. ; 21 cm

[000082451]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]