Powrót

Rekordy dla Arkuša O. D.C18594.1 C18594.3

Istorija ukraïnskogo parlamentarizmu : vid doparlaments'kich form organizaciï političnogo žittja do s'ogodnennja / [red. V.M. Litvin ; avt. O.G. Arkuša i in.]. Vol. 1-3. - Kiïv : Dnipro, 2010. - 2 wol. (635 ; 814 s.) : il. ; 30 cm

ISBN 978-966-578-201-8

[000104366]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]