Powrót

Rekordy dla Adamski Stanisław (1875-1967)B5526

Adamski Stanisław (1875-1967)

Reorganizacja bankowości w Polsce / Stanisław Adamski. - Poznań : Druk. Robotników Chrześcijańskich, 1926. - 31 s. ; 22 cm

[000095305]

B4010

Adamski Stanisław (1875-1967)

Zadania Chrześcijańskiej Demokracji w Polsce / Stanisław Adamski. - Poznań : nakł. Księg. Społecznej, 1922. - 43 s. ; 22 cm. - (Bibljoteka Społeczno-Polityczna ; nr 12)

[000132934]

B2790

Adamski Stanisław (1875-1967)

Zasady pracy spółkowej : w świetle uchwał i doświadczeń Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych na W. X. Poznańskie i Prusy Zachodnie / Stanisław Adamski. Cz. 1 : Materyały. - Poznań : Księg. Św. Wojciecha, 1918. - VIII, 206 s. ; 22 cm

[000126937]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]