Powrót

Rekordy dla Adamczyk MonikaB132866

Obchody XX-lecia Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników, Warszawa, 25 maja 2012 r. / red. Zbigniew Lasocik, Monika Adamczyk ; Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników. - Warszawa : Pol. Sekcja Międzynar. Komisji Prawników, 2015. - 104 s. : fot. ; 21 cm

ISBN 978-83-937091-1-3

[000128650]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]