Powrót

Rekordy dla Abbott Hoduski Bernadine E.C9313

Social sciences and electronic technology in the area government information. Seminarium międzynarodowe. 1985 (Chicago)

The social sciences and electronic technology in the area government information : proceedings of an International Seminar held at the Palmer House, Chicago, Illinois, United States, August 16 and 17, 1985 / ed. Bernadine E. Abbott Hoduski, Maryellen Trautman ; International Federation of Library Associations and Institutions. - Washington : IFLA, 1987. - III, 122 s. ; 29 cm

[000039513]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]