Powrót

Rekordy dla Andersen Gøsta Esping Zobacz: Esping-Andersen GøstaB119526

Esping-Andersen Gøsta

Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej / Gøsta Esping-Andersen ; przekł. [z ang.] Renata Włoch ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Dom Wydaw. Elipsa, 2010. - 247 s. ; 24 cm. - (Współczesna Polityka Społeczna ; 3)

ISBN 978-83-61121-24-4

[000099102]

B116955 BSE9666

Esping-Andersen Gøsta

Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu / Gøsta Esping-Andersen ; przeł. [z ang.] Kazimierz W. Frieske. - Warszawa : Difin, 2010. - 304 s. ; 23 cm

ISBN 978-83-7641-272-6

[000097610]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]