Powrót

Rekordy dla Alexander M.B87153

Guerra e strategia nell'eta contemporanea / M. Alexander [i in.] ; a cura di Peter Paret, ed. ita. a cura di Nicola Labanca. - Genova : Marietti, 1992. - 458 s. ; 21 cm

ISBN 88-211-9405-1

[000046379]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]