Powrót

Rekordy dla Adamski RomanA8274

Kodeks morski : tekst polski i tłumaczenie angielskie wraz z objaśnieniami / oprac. Jan Łopuski i Roman Adamski. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1964. - 294, [1] s. ; 17 cm

[000115786]

A20792 A21942

Kodeks morski / tekst kodeksu morskiego ze wstępem i objaśnieniami oraz wyborem tekstów konwencji międzynarodowych w jęz. pol. i ang. oprac. Jan Łopuski, Roman Adamski. - Wyd. 3. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1985. - 538, [1] s. ; 17 cm

ISBN 83-215-2864-3

[000029696]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]