Powrót

Rekordy dla Adamczyk MieczysławB95461 Z108018

Mikołajczyk Stanisław (1901-1966)

Diariusz Stanisława Mikołajczyka prowadzony przez Marię Hulewiczową / wstęp i oprac. Mieczysław Adamczyk i Janusz Gmitruk ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. - Warszawa : Muzeum Historii Pol. Ruchu Ludowego, 2002. - 104 s., [32] k. tabl. : fot. ; 24 cm

ISBN 83-87838-48-9

[000061435]

Z112291

Dla dobra rządu chłopskich dusz... : wiciarz - ludowiec - nauczyciel - uczony : księga poświęcona pamięci profesora Józefa Ryszarda Szaflika / red. nauk. Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk, Adam Koseski ; Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne [i in.]. - Warszawa : Zarz. Gł. Lud. Tow. Nauk.-Kulturalnego, 2010. - 771 s., [12] k. tabl. : il. ; 24 cm

ISBN 978-83-60776-01-8

[000097515]

B90225 Z107086

Dokumenty fałszerstw wyborczych w Polsce w roku 1947 / wstęp i oprac. Mieczysław Adamczyk i Janusz Gmitruk ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. - Warszawa : Muzeum Historii Pol. Ruchu Ludowego, 2000. - 248 s. ; 23 cm

ISBN 83-87838-25-X

[000052369]

B93271 B98158 Z108039 Z108345

Dokumenty fałszerstw wyborczych w Polsce w roku 1947 : drugi memoriał Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie wyborów w Polsce, złożony wraz z załącznikami w dniu 18 stycznia 1947 roku Ambasadorom Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytani i Związku Sowieckiego w Warszawie / wstęp i oprac. Mieczysław Adamczyk i Janusz Gmitruk ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. - Warszawa : Muzeum Historii Pol. Ruchu Ludowego, 2002. - 284 s. ; 23 cm

ISBN 83-88274-80-5

[000058306]

Z108035

Komunikaty Polskiego Stronnictwa Ludowego 1946-1947 / pod red. Mieczysława Adamczyka, Janusza Gmitruka i Jerzego Mazurka. - Warszawa : Muzeum Historii Pol. Ruchu Ludowego, 2002. - 668 s. ; 24 cm

ISBN 83-87838-60-8

[000061434]

B112148 Z111247

Adamczyk Mieczysław

Polska prasa niezależna (1976-1990) : bibliografia. Katalog / Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk ; Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2008. - 185 s. ; 21 cm. - (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, ISSN 1234-7604 ; nr 115)

ISBN 978-83-88274-73-2

[000088788]

B135346

Polskie Państwo Podziemne w depeszach do rządu RP Stanisława Mikołajczyka w Londynie 1943-1944 / wstęp, wybór i oprac. nauk. Mieczysław Adamczyk i Janusz Gmitruk ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. - Warszawa : Muzeum Historii Pol. Ruchu Ludowego, 2012. - 223 s. ; 22 cm

ISBN 978-83-62171-82-8

[000133555]

Z112973

Adamczyk Mieczysław

Powstanie warszawskie w dokumentach i wspomnieniach ludowców / Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk ; Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2011. - 314 s. : fot. ; 21 cm

ISBN 978-83-62171-41-5

[000102781]

B107530 Z110279

Prawda i pamięć o Batalionach Chłopskich. Konferencja. 2005 (Kielce)

Prawda i pamięć o Batalionach Chłopskich : materiały z konferencji naukowej 15 września 2005 r. w Kielcach - w 65. rocznicę powstania BCh / pod red. Mieczysława Adamczyka i Janusza Gmitruka ; Wszechnica Świętokrzyska, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Zakład Historii Ruchu Ludowego. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2007. - 208 s. ; 21 cm

ISBN 83-88274-23-6

[000080916]

B134385

Społeczności lokalne jako miejsca zmian : teoria i praktyka / red. nauk. Mieczysław Adamczyk, Włodzimierz Olszewski. - Polkowice : Dolnośląska Wyższa Szk. Przedsiębiorczości i Techniki, 2015. - 298 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-61234-05-0

[000131304]

Z109626

Sprawcy klęski wrześniowej przed sądem historii : dokumenty komisji badawczych władz polskich na emigracji / wybór i oprac. Mieczysław Adamczyk i Janusz Gmitruk ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. - Warszawa : Aspra-Jr, 2005. - 316 s. ; 21 cm

ISBN 83-89964-50-3

[000076053]

Z108034

Adamczyk Mieczysław

Walka o pieniądze (1939-1956) / Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. - Warszawa : Muzeum Historii Pol. Ruchu Ludowego, 2002. - 79 s. : fot. ; 21 cm

ISBN 83-87838-43-8

[000061464]

B108485

Ziemie Wschodnie : raporty Biura Wschodniego Delegatury Rządu na Kraj 1943-1944 / wstęp, wybór i oprac. Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk, Adam Koseski ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. - Warszawa : Aspra-Jr, 2005. - 242 s., [7] k. tabl. : faks. ; 24 cm

ISBN 83-89964-53-8

[000082407]

B106801 Z110120

Ziemie Wschodnie : meldunki tygodniowe Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj : kwiecień - lipiec 1944 r. / wstęp, wybór i oprac. Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk, Adam Koseski ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Wszechnica Świętokrzyska. - Warszawa : Muzeum Historii Pol. Ruchu Ludowego, 2006. - 290 s. ; 24 cm

ISBN 83-89964-84-8

[000079063]

B101267 Z108987

Ziemie Zachodnie październik 1942 - czerwiec 1944 : Raporty Sekcji Zachodniej Delegatury Rządu na Kraj o sytuacji ludności polskiej i polityce okupanta niemieckiego / wybór i oprac. Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk, Władysław Ważniewski ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. - Warszawa : Aspra-Jr, 2004. - 703 s. ; 24 cm

ISBN 83-89964-03-1

[000070042]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]