Powrót

Rekordy dla Abucewicz MonikaB122854

Abucewicz Monika

Narkomania - problem społeczny w perspektywie konstruktywistycznej / Monika Abucewicz ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. KatedraSocjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej. - Warszawa : UW. Inst. Profilaktyki Społ. i Resocjalizacji, 2012. - 317 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-60260-28-9

[000108232]

B126668

Abucewicz Monika

Problem wyzysku we współczesnym marksizmie zachodnim / Monika Abucewicz ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej. - Warszawa : UW. Inst. Profilaktyki Społ. i Resocjalizacji, 2013. - 175 s. ; 21 cm

[000115505]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]