Powrót

Rekordy dla Arafat Alâ' Al-dînB104967

Ben Sarah Néfissa

Vote et démocratie dans l'Égypte contemporaine / Sarah Ben Néfissa, Alâ' Al-dîn Arafat. - Paris : Karthala, 2005. - 283 s. ; 24 cm

ISBN 2-84586-655-0

[000075004]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]