Powrót

Rekordy dla Anieri Paul di Zobacz: D'Anieri PaulB88141

State and institution building in Ukraine / ed. by Taras Kuzio, Robert S. Kravchuk, and Paul d'Anieri. - Basingstoke : Macmillan, 1999. - 364 s. ; 22 cm

ISBN 0-333-76524-9

[000046767]

B110117

D'Anieri Paul

Understanding Ukrainian politics : power, politics, and institutional design / Paul D'Anieri. - Armonk : M.E. Sharpe, 2007. - X, 297 s. ; 24 cm

ISBN 978-0-7656-1811-5

[000084451]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]