Powrót

Rekordy dla Alméras Henryk de Zobacz: Alméras Henri de (1861-1938)A16409

Alméras Henri de (1861-1938)

Małżeństwo u różnych narodów / Henryk d'Almèras ; przekł. Maryi Rodysowej. - Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa, 1904. - 157 s. ; 16 cm. - (Biblioteka Tygodnika Illustrowanego ; nr 2)

[000118644]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]