Powrót

Rekordy dla Adamski MichałB130732

Trzeci sektor w Polsce : stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego i pracodawców w 2012 r. / [red. merytoryczna Karolina Goś-Wójcicka ; współpr. Sławomir Nałęcz ; zespół aut. Michał Adamski i in.] ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : GUS, 2014. - 226 s. : wykr. ; 24 cm + CD-ROM. - (Studia i Analizy Statystyczne)

ISBN 978-83-7027-577-8

[000123589]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]