Powrót

Rekordy dla Abbott Everett Vergnies (1862-1925)A929

Abbott Everett Vergnies (1862-1925)

Justice and the modern law / by Everett V. Abbot. - Boston : Houghton Mifflin, 1913. - XIV, 299 s. ; 19 cm

[000124218]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]