Powrót

Rekordy dla Ambroziak TomaszB137470

Problemy bezpieczeństwa Europy i Azji / pod red. Tomasza Ambroziaka [i in.]. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2016. - 532 s. ; 23 cm. - (Biblioteka Wschodu)

ISBN 978-83-8019-561-5

[000138731]

B134560

Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze poradzieckim : próba bilansu / pod red. Tomasza Ambroziaka [i in.]. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2015. - 574 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Wschodu)

ISBN 978-83-8019-318-5

[000131677]

B133191

Solidarność a demokracja : 25 lat transformacji postkomunistycznej / pod red. Tomasza Ambroziaka [i in.]. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2015. - 513 s. : wykr. ; 23 cm. - (Biblioteka Wschodu)

ISBN 978-83-8019-059-7

[000129116]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]