Powrót

Rekordy dla Akimjak AmantiusB111537

Polska, Słowacja, świat : rodzina, wybrane problemy współczesności / pod red. Amantiusa Akimjaka i Klemensa Budzowskiego. - Kraków : Krakowskie Tow. Edukacyjne, 2008. - 197 s. : wykr. ; 24 cm. - (Acta Academiae Modrevianae)

ISBN 978-83-7571-016-8

[000087699]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]