Powrót

Rekordy dla Adamski MarcinB119136

Kagan Adam

Efektywność funkcjonowania wielkoobszarowych gospodarstw rolnych po integracji z Unią Europejską / Adam Kagan ; w realizacji uczestniczyli: Marcin Adamski, Maria Zdzieborska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. - Warszawa : Inst. Ekon. Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej - Państ. Inst. Badawczy, 2009. - 153 s. : wykr. ; 24 cm. - (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej : program wieloletni 2005-2009 ; nr 153)

ISBN 978-83-7658-093-7

[000101496]

B118113

Adamski Marcin

Procesy dostosowawcze w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych / Marcin Adamski ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. - Warszawa : Inst. Ekon. Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej - Państ. Inst. Badawczy, 2009. - 63 s. : wykr. ; 24 cm. - (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej : program wieloletni 2005-2009 ; nr 152)

ISBN 978-83-7658-089-0

[000099732]

B112474

Procesy dostosowawcze w wielkoobszarowych gospodarstwach popegeerowskich : (lata 2003-2006) / Marcin Adamski [i in.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. - Warszawa : Inst. Ekon. Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej - Państ. Inst. Badawczy, 2007. - 97 s., [18] k. : wykr. ; 24 cm. - (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej : program wieloletni 2005-2009 ; nr 78)

ISBN 978-83-60798-24-9

[000089228]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]