Powrót

Rekordy dla Antoniuk Jarosław R.B136934 BSE12173

Komercjalizacja wyników badań naukowych / red. nauk. Piotr Stec ; Jarosław R. Antoniuk [i in.]. - [Stan prawny na 1 grudnia 2016 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2017. - 400 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-8092-882-4

[000137874]

B119619

Antoniuk Jarosław R.

Ochrona własności intelektualnej : zarys wykładu / Jarosław R. Antoniuk, Andrzej Drzewiecki, Piotr Stec ; pod red. P. Steca. - Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Branta, 2011. - 212 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-61668-36-7

[000102386]

B105086 B105313

Antoniuk Jarosław R.

Ochrona znaków towarowych w Internecie / Jarosław R. Antoniuk. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2006. - 270 s. ; 21 cm

ISBN 83-7334-573-6

[000076452]

B107329 BSE8014

Horosz Piotr

Prawne podstawy przedsiębiorczości / Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk. - [Stan prawny na 1 stycznia 2007 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. - 318 s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-7526-067-0

[000080217]

B113011

Horosz Piotr

Prawne podstawy przedsiębiorczości / Piotr Horosz (red.), Jarosław R. Antoniuk. - 2. wyd, [stan prawny na dzień 15 września 2008 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. - 429 s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-7601-218-6

[000089706]

B129044 BSE11245

Ustawa o prawach konsumenta ; Kodeks cywilny : (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek ; aut. Jarosław R. Antoniuk [i in.]. - Warszawa : Beck, 2014. - LXXVII, 541 s. ; 22 cm. - (Krótkie Komentarze Becka)

ISBN 978-83-255-6412-4

[000120476]

B114273

Zarys ustroju samorządu lokalnego i regionalnego : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Baron-Wiaterek, Ernesta Knosali, Lidii Zacharko ; oprac. Jarosław R. Antoniuk [i in.]. - Gliwice : Politechnika Śląska, 2009. - 214 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7335-578-1

[000092785]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]